Soutěže

Školní rok 2009/10

Korespondenční soutěže
Celorepubliková kola
Krajská kola
Karlovarský skřivánek
Přespolní běh
Okresní kola a okrsková kola
My a příroda
Pythagoriáda
Dopravní soutěž
Čtenářská soutěž
Gymnastický přebor
Školní liga ve volejbale
Zimní olympiáda v lyžování
Olympiáda v anglickém jazyce
Florbal
Přespolní běh
Školní kola
Recitační soutěž
Matematický klokan
Olympiáda v českém jazyce
Karlovarský skřivánek
Soutěž v anglickém jazyce
Vánoční laťka