Soutěže

Školní rok 2008/08

Korespondenční soutěže
„Cambridge University Press Internet Competition“
Celorepubliková kola
Soutěž v anglickém jazyce
Florbalová soutěž „JAGA OXYGEN Cup“
Krajská kola
Krajské finále ve vybíjené
Soutěž v anglickém jazyce
Karlovarský skřivánek
Florbalová soutěž „JAGA OXYGEN Cup“
Okresní kola a okrsková kola
My a příroda
Okrskové kolo ve vybíjené
Finále školní ligy v přehazované
Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků
Okresní kolo recitační soutěže
Okresní přebor ve volejbale dívek
Zimní olympiáda
Recitační soutěž - 26. 2. 2009
Olympiáda v anglickém jazyce - 10. 2. 2009
Školní kola
Matematický klokan - 19. 3. 2009
Pythagoriáda - 25. 2. 2009
Recitační soutěž - 10. 2. 2009
Karlovarský skřivánek
Olympiáda v českém jazyce - 23. 2. 2009
Olympiáda v anglickém jazyce - 10. a 11. 12. 2008