Soutěže

Školní rok 2006/07

Celorepubliková kola
Šachový přebor
Krajská kola
Šachový přebor
Karlovarský skřivánek
Okresní kola
Paragraf 11/55
Okresní přebor ve volejbale
Okresní kolo matematické olympiády
Okresní přebor v plavání
Školní kola
Matematický klokan
Zeměpisná olympiáda
Recitační soutěž
Pythagoriáda
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v anglickém jazyce - 28. 11. 2007