Výchovný poradce

Mgr. Dana Jánová

Úřední hodiny:

pondělí: 8.00 - 8.45
středa: 10.00 - 11.30
Pro žáky i rodiče po domluvě s výchovnou poradkyní kdykoliv.