Složení Školské rady (6 členů) pro období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017

Zástupci zřizovatele
Ing. Dio Jiří
Hilscher Pavla
Zákonní zástupci žáků
Věra Benedová
Tommasino Zdeňka
Zástupci pedagogických pracovníků
Mgr. Machová Zdeňka
Mgr. Nováková Markéta