učitel naše školal

Matematika

Na pomoc našim žákům


9. ročník: začátky vyšší matematiky

8. ročník: začátky algebry

7. ročník: začátky aritmetiky

6. ročník: propedeutika matematiky

Osobnosti sušický rodák - významný český matematik
Zajímavé weby

Matematické soutěže

„Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem Přírody.“ Albert Einstein

Matematika - z řeckého mathematikós (milující poznání) a máthema (věda).

moudrá sova