Fyzika

Na tomto místě najdete věci potřebné k hodinám informatiky. Jedná se o prezentace předváděné v hodinách. Prezentace jsou ve formátu pdf. Některé další materiály najdete v části Digitální učební materiály.

5. ročník
Řád učebny. Zásady správného chování ve školní počítačové síti Historie výpočetní techniky
Počítačová sestava Zapnutí a vypnutí počítače
Typy PC Práce s myší
Práce s okny Práce se složkou
Vytvoření vlastní složky Malování - základy
Malování - další možnosti Vytvoření nové složky
Přiřazená aplikace Kopírování a přesouvání souborů
Psaní textu. Poznámkový blok Internet
Bezpečnost na internetu Hledání na internetu
Hledání na internetu – obrázky a další informace Elektronická pošta
Elektronická pošta – čtení a psaní zpráv Zásady práce u počítače. Zásady chování na internetu
PowerPoint – fotoalbum Microsoft Word – základní úpravy textu
7. ročník
Úvod do předmětu Historie výpočetní techniky
Počítačová sestava Typy PC
Počítačové sítě Paměť
Operační systém Základy ovládání Windows
Tiskárny Monitory
Porty Práce se složkou
Nová složka, nový soubor Kopírování a přesouvání souborů
Informace o souborech Úpravy obrázků
Psaní textu - poznámkový blok Poznámkový blok - úpravy dokumentu
Zásady práce u počítače. Zásady chování na internetu Internet
Hledání na internetu  
8. ročník - Microsoft Word
1. MS Word - úvod 2. Formát písma
3. Formát odstavce 4. Kopírování a přesouvání
5. Vkládání objektů - WordArt 6. Vkládání objektů - kliparty
7. Malování ve wordu 8. Textové pole
9. Vkládání vzorců 10. Tabulátory
11. Tabulky 12. Formát tabulek
13. Seznamy 1. pracovní list - formát
2. pracovní list - odstavec 3. pracovní list - kopírování
4. pracovní list - obrázky 5. pracovní list - vzorce
6. pracovní list - tabulátory 7. pracovní list - seznamy a tabulky
8. - 9. ročník - Microsoft Excel
1. Úvod 2. Základy práce
3. Jednoduché formátování 4. Formátování buněk
5. Vzorce 6. Seznamy a řady
7. Další funkce 8. Grafy
9. Grafy II 10. Využití a zneužití grafů
11. Třídění dat 12. Podmíněné formátování
13. Absolutní a relativní adresa 14. Filtry
1. pracovní list - formátování buněk 2. pracovní list - seznamy, řady, funkce
3. pracovní list - funkce 4. pracovní list - grafy
5. pracovní list - grafy II 6. pracovní list - podmíněné formátování
9. ročník - Microsoft Office - pokročilé činnosti
Word – styly Word – změna stylu
Word – vytvoření nového stylu Word – vzhled dokumentu
Word – hromadná korespondence Word – šablony
Word – typografická a estetická pravidla Excel – vlastní formát buněk
Excel – práce s více listy Excel – vyhledávací funkce
Excel – ověření dat  
8. ročník - Grafika - volitelný předmět
Úvod do předmětu Malování – jednoduché nástroje
Malování – perníková chaloupka Malování – test 1 - Olympijská vlajka
Malování – Olympijská vlajka Malování - test 2 - logo
Úpravy fotografií - úvod Úpravy fotografií - narovnání, úprava perspektivy, ořez
Úpravy fotografií - test 1 Úpravy fotografií - úprava jasu, kontrastu, použití histogramu
Úpravy fotografií - filtry a efekty Úpravy fotografií - retušování
Úpravy fotografií - test 2 Úpravy fotografií - výběr
Vektorová grafika - úvod (srdce) Vektorová grafika - pokročilé činnosti (hodiny)
Vektorová grafika – logické operace Vektorová grafika – vícenásobné kopírování
Vektorová grafika – pokročilé činnosti (pastelka) 3D modelování – základy programu SketchUp
9. ročník - Tvorba webových stránek - volitelný předmět
Úvod do předmětu Základní struktura webové stránky
Odstavce a jiné členění textu Formátování písma
Atributy Tvorba webu - test 1
Kaskádové styly Seznamy
Obrázky Tvorba webu - test 2
Odkazy Tabulky