Stravování ve školní jídelně

Ceny obědů

Podle usnesení Rady Města Klatovy č. 14 bod 297/14 ze dne 19. 6. 2012 se od 1. září 2012 mění ceny obědů pro strávníky.

Žáci

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

7 - 10 let:
25,- Kč (záloha srpen 550,- Kč)
11 - 14 let:
27,- Kč (záloha srpen 600,- Kč)
staší 15 let:
28,- Kč (záloha srpen 600,- Kč)

Zkontrolujte prosím výši limitu u souhlasu s inkasem.

Cizí strávníci

konzumace v jídelně:
57,- Kč
do nosiče:
58,- Kč