Fotografie školní družiny

2014/2015


Kloboukový den

Mezinárodní den dětí

Jarní stopovaná

Škola bruslení ve školní družině

Pan Pohoda ve školní družině

Den Země

Podej nám ruku

Závody na koloběžkách

Školní družina v diakonii

Den Země

Bojová umění ve školní družině

Školní družina v diakonii

Maškarní karneval

Pohodlí ve školní družině

Den otevřených dveří ve školní družině

Vánoce ve školní družině

Hrátky s logikou

Drakiáda

Cesta za pokladem

Dýňoví kamarádi

Sportovní odpoledne