Projekt „Budu školák“

2014 - 2015

Malí předškoláci se budou seznamovat se školou. Při jednotlivých návštěvách si vyrobí dárek, využijí učebnu PC k práci na počítači, navštíví učebny školy a vyzkouší si výuku v první třídě. To vše bude probíhat za pomoci starších spolužáků a pedagogů.

Říjen - 21.10. 2014 - Cvičíme se zvířátky

Budoucí školáci si prověří obratnost při zábavném cvičení v tělocvičnách školy využíváme různá nářadí a náčiní). Pomoc poskytnou starší spolužáci pod vedením p. uč. Machové, p. uč. Mlynaříkové

Listopad - Malý informatik

Učebna PC - malí předškoláci budou pracovat na počítači společně se staršími žáky pod vedením p. uč. Králové a p. uč. Hosnedlové, p. uč. Dvořáka.

Leden - 14. 01.2015 - Den otevřených dveří pro školky

Učíme se spolu – žáci prvních ročníků si spolu si spolu s předškoláky vyzkouší hodinu matematiky, českého jazyka a prvouky.

Únor - Zápis do prvních tříd

Zápis proběhne formou „Cesty do pohádky“ – malí předškoláci ukážou, co umí. Cestou je budou provázet pohádkové postavičky. Domů si odnesou malé dárky, které vyrobí žáci naší školy.