Projekty

Projekt 2014 – Společně

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“
16. května 2014 se seli pedagogové obou partnerských škol, aby dokončili poslední přípravy na společné akce. Současně si prohlédli stálou expozici Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a právě probíhající výstavu moderního umění.
20. května 2014 jsme navštívili partnerskou školu v Bischofsmaisu. Němečtí kamarádi si pro nás připravili zajímavý program. Prohlédli jsme si jejich školu, navštívili místní kostel, prošli lesní přírodní stezku i městečko. Zadováděli jsme si na relaxačním a dětském hřišti. Nakonec jsme se posílili chutným občerstvením v pizzerii. V Bischofsmaisu se nám líbilo a těšíme se na návštěvu německých kamarádů u nás.
Dne 28. 5. 2014 se v kině Šumava konalo vystoupení naší školy pod názvem „Hádej…“
Akci připravila paní učitelka Steinerová spolu s kolegyněmi p. Žižkovou, p. Krýslovou a p. Staňkovskou.
Společně se žáky Masarykovy ZŠ Klatovy zazpívaly a zatančily i děti z partnerské školy Grundschule Bischofsmais. Němečtí kamarádi si před vystoupením prohlédli barokní lékárnu U bílého jednorožce. Děti předvedly tanečky, písničky a básničky. Velkou odměnou pro všechny účinkující byl potlesk diváků.
Dne 10. 6. a 11. 6.2014 vyrazily šesté třídy do německého příhraničí. Postupně navštívily městečko Neukirchen, sportovní centrum Hohen Bogen, zoo v Lohbergu, Velké javorské jezero a zastavily se nakonec ve Zwieselu.
17. 6. jsme se společně vydali na exkurzi do Nationalparku Neuschenau. Navštívili jsme jedinečnou stezku v korunách stromů a pokořili jsme vyhlídkovou věž vysokou 44 m. Po svačině jsme vyrazili na procházku parkem, ve kterém jsme viděli spoustu zvířat. Exkurzi jsme zakončili nákupem občerstvení a suvenýrů. Za milou, bezpečnou a bezproblémovou dopravu děkujeme firmě Autobusy Ptáček.
24. 6. 2014 k nám přijeli na návštěvu kamarádi z partnerské školy v Bischofsmaisu. Přivítali jsme je v našich třídách malým občerstvením. Chtěli jsme jim ukázat krásné historické jádro našeho města, proto jsme se všichni vydali na klatovské náměstí. Navštívili jsme Černou věž, jezuitský a arciděkanský kostel. Pak jsme si společně pochutnali na zmrzlině. Myslíme, že se dětem z Bischofsmaisu u nás ve škole i v Klatovech líbilo, na památku si odvážely spoustu suvenýrů a fotografií.

Projekt 2013 – Život bez hranic

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“
10. května 2013 se setkali pedagogové Masarykovy ZŠ Klatovy se svými kolegy z německé Grundschule Bischofsmais. Po společné návštěvě klatovských katakomb doladili poslední podrobnosti na následující akce žáků ve dnech 15. a 16. května. Bylo domluveno nejen sportovní zápolení, ale i poznávání historických památek Klatov.
15. května 2013 načerpaly 7. ročníky mnoho informací při návštěvě katakomb a barokní lékárny U Bílého jednorožce. 16. května 2013 setkání s německými žáky začalo ještě před jejich příjezdem. Všichni měli plné ruce práce s přípravou společné svačiny. Potom již následovalo sportovní dopoledne. Tentokrát štěstí přálo domácím týmům, a tak Klatovy zvítězily ve fotbale i vybíjené. Posledním bodem návštěvy byla prohlídka nové expozice v katakombách a poznávání tajů dávného léčitelství v lékárně U Bílého jednorožce.
4. a 5. června 2013 byla pro šesté třídy zorganizována exkurze do příhraniční oblasti Šumavy. Žáci postupně navštívili město Neukirchen, sportovní centrum Hohen Bogen, zoologickou zahradu v Lohbergu, Velké javorské jezero a nakonec se zastavili ve Zwieselu.

Projekt Kamarádi

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“
Spolupráce s naší partnerskou školou v Bischofsmaisu se datuje již od počátku 90. let. Za tu dobu se celá jedna generace našich žáků zúčastnila různých výměnných pobytů a projektů. Ten poslední s názvem „Kamarádi“, který je určen pro žáky čtvrtých tříd obou škol, se letos uskutečnil již potřetí.
15. května vyjeli naši čtvrťáci na výlet do Bavorska, aby si prohlédli městečko Bischofsmais i partnerskou školu. Přestože naši žáci nevládnou jazykem německých sousedů, děti si porozumělya navázaly nová přátelství. O týden později pak své kamarády přivítali v našem městě, aby změřili své síly při sportovních soutěžích. Zatímco chlapci své fotbalové utkání prohráli, děvčata ve vybíjené napravila reputaci českého sportu. Samozřejmě jsme německým dětem ukázali i naše město, které si mohli prohlédnout z ptačí perspektivy. Návštěva Černé věže byla pro ně zážitkem.

Společně za poznáním

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“

U nás doma

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“

Setkávání

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
7. 5. 2009 Poznáváme školu našich kamarádů – Bischofsmais
13. a 14. 5. 2009 Doteky – společné setkání – Klatovy
25. 6. 2009 Jsme šikovní – pěvecké a sportovní zápolení – Klatovy
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“

Poznávání

- projekt ve spolupráci s partnerskou školou v Bischofsmaisu
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“

Terezín, Lidice

Projektové vyučování