Projekt ČEZ - uličnická odpoledne

„Projekt finančně podporuje Nadace ČEZ“
Ve školním roce 2009/2010 se poprvé v historii školy téměř každé úterý konala zábavná odpoledne pod názvem vybraným samotnými žáky „ULIČNICKÁ ODPOLEDNE“. Kdo měl chuť a čas, si mohl přijít zasoutěžit, ukázat, co umí, ale i připravit zábavu pro mladší spolužáky.
Na počátku školního roku jsme se společně vrhli na sportovní turnaje. Vítězové školních kol ve stolním tenisu, florbalu, fotbalu a vybíjené získali šanci reprezentovat školu na soutěžích vyššího stupně.
V zimních měsících dostaly naše aktivity zaměření umělecké. Uskutečnila se školní kola hudební soutěže Superstar, Karlovarský skřivánek, výtvarná dílna Vánoční tvoření. Společně jsme zahájili v naší škole putovní výstavu k 750. výročí založení Klatov. Při recitační soutěži byly objeveny talenty, kterým se dlouho dařilo své nadání ukrývat. Ani v této době jsme nezapomněli na sport, zejména u mladších ročníků. Páťáci připravili Cvičení s hudbou, sedmáci pro své mladší kamarády Opičí dráhu.
Ve druhém pololetí školního roku se prolínaly soutěže s různorodou náplní: soutěžení v němčině, ve znalostech silničního provozu a jízdě na šlapadlech, o nejlepšího hráče pexesa, školní akademie, Rubikon, opakování zdravovědy, psaní dopisu tajným písmem, Malý záchranář, matematické soutěže, turnaj v badbintonu a na samém závěru školního roku malování na asfaltovém hřišti.
Poděkování za uskutečněné akce patří všem žákům – účastníkům a pedagogům, kteří se na jejich přípravách a realizaci podíleli: p. uč. Kadlecová, p. uč. Šproch, p. uč. Johánková, p. uč. Steinerová, p. uč. Žižková, p. as. Švejdová, p. uč. Špačková, p. uč. Straková, p. uč. Majerová, p. uč. Divišová, p. uč. Karhanová, p. uč. Jánová, p. uč. Petrová V., p. uč. Flaksová, p. uč. Machová.
Se všemi žáky se opět těšíme na setkání vždy v úterý po vyučování i ve školním roce 2010/2011.