Fotografie ze školního roku 2008/09

Doteky

Vodácký výcvik

Balonkový karneval

Exkurze do jižních Čech

Záchranáři

Netradiční matematika

Školní kolo soutěže Rubikon

Návštěva knihovny

Lyžařský výcvik

Zápis do prvních tříd

Den otevřených dveří

Divadlo pro školní družinu

Cesta za pokladem

Vánoční laťka 2008

Malý informatik 2008

Vánoční besídka

Vánoční přáníčka

S čerty nejsou žerty

Návštěva v keramické dílně

Cykloturistický kurz