Digitální učební materiály

Zeměpis

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Zeměpis - 6. - 8. ročník
1. Amerika 2. Měsíc
3. Zeměpisná síť 4. Mapa a její obsah
5. Litosféra 6. Vznik pohoří
7. Podnebí 8. Oceánská voda
9. Obyvatelstvo Asie 10. Pedosféra
11. Biosféra 12. Afrika
13. Tropická Afrika 14. Oceánie
15. Austrálie 16. Evropa
17. Evropa – povrch, vodstvo 18. Povrch a vodstvo Ameriky
19. Evropa – podnebí, šířková pásma 20. Amerika – podnebí a šířková pásma

 

Zeměpis - 7. - 8. ročník
1. Amerika 2. Evropa
3. Evropa 4. Amerika
5. Evropa 6. Evropa
7. Evropa 8. Amerika
9. Evropa 10. Evropa
11. Evropa 12. Evropa
13. Amerika 14. Evropa
15. Evropa 16. Amerika
17. Evropa 18. Evropa
19. Amerika 20. Evropa

 

Zeměpis - 6. - 9. ročník
1. Úvod do zeměpisu - práce s mapou 2. Glóbus, rejstřík, měřítko mapy
3. Kontinenty - práce s mapou 4. Sluneční soustava
5. Litosféra 6. Atmosféra - počasí, ozón, skleníkový efekt
7. Atmosféra - podnebí 8. Hydrosféra
9. Biosféra I. 10. Pedosféra
11. Národní parky ČR 12. Ochrana přírody - CHKO, PP, PR, NPP, NPR
13. Přírodní poměry ČR 14. Doprava ČR
15. Poloha ČR, časové pásmo 16. Fyzický zeměpis ČR
17. Slepá mapa ČR 18. Územní členění ČR
19. Biosféra II. 20. Přírodní poměry Klatovska