Digitální učební materiály

Občanská výchova

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Občanská výchova - 8. ročník
1. Opakování učiva 7. roč. 2. Člověk jako jedinec - city
3. City 4. Náročné životní situace
5. Emoce - shrnutí 6. Právo
7. Druhy práva 8. Druhy práva – Obchodní právo, rodinné právo
9. Druhy práva – Pracovní, živnostenské a finanční právo 10. Holocaust
11. Soudy, policie, armáda 12. Soudy, policie, armáda
13. Trestní právo 14. Trestní právo
15. Občanské právo 16. Šikana
17. Kyberšikana 18. Drogy
19. Nejznámější drogy 20. Legální drogy

 

Občanská výchova - 9. ročník
1. Stát a hospodářství 2. Peníze
3. 28. září 4. Hospodářství
5. Peněžní ústavy 6. Vznik Československa – 28. říjen
7. Sociální politika státu 8. 17. listopad
9. Vánoce 10. Stát a právo
11. Stát a právo 12. Stát a právo
13. Stát a právo 14. 15. březen
15. Politické strany 16. Národní stát
17. Mezinárodní vztahy 18. Evropská unie
19. Atentát na Heydricha 20. Mezinárodní organizace