Digitální učební materiály

Matematika 1. stupeň

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Matematika - 2. ročník
1. Numerace v oboru 0 - 20 2. Numerace v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky
3. Číselná řada 0 - 20 4. Porovnávání čísel v oboru 0 - 20
5. Řetězce v oboru 0 - 20 6. Sčítání a odčítání v oboru 0 - 20
7. Dopočítávání příkladů v oboru 0 - 20 8. Sčítání, odčítání a porovnávání v oboru 0 - 20
9. Číselná řada desítek v oboru 0 - 100 10. Geometrické tvary
11. Sčítání a odčítání desítek v oboru 0 - 100 12. Sčítání a odčítání desítek v oboru 0 - 100, typ příkaldů 50 + 7, 62 - 2
13. Sčítání a odčítání desítek v oboru 0 - 100, typ příkaldů 62 + 3, 84 - 1 14. Jednotky délky, hmotnosti a objemu
15. Sčítání a odčítání desítek v oboru 0 - 100, typ příkaldů 35 + 20, 89 - 30, orientace v číselné řadě 16. Numerace v oboru 0 - 100 s přechodem desítky
17. Násobilka 2 18. Násobilka 3
19. Násobilka 4 20. Násobilka 5

 

Matematika - 3. ročník
1. Násobení a dělení 8 2. Násobení a dělení 9
3. Násobení a dělení přirozených čísel do 100 v oboru násobilky 4. Přirozená čísla 0 - 1000
5. Přirozená čísla 0 - 1000 6. Slovní úlohy
7. Sčítání a odečítání násobků 100 do 1000 8. Jednotky délky
9. Jednotky hmotnosti 10. Jednotky objemu
11. Sčítání a odečítání do 1000 12. Rovina
13. Zaokrouhlování trojciferných čísel 14. Písemné sčítání do 1000
15. Písemné odečítání 16. Dělení se zbytkem
17. Násobení mimo obor násobilek – násobení násobků 10 18. Dělení násobků 10 a 100 jednocifernými čísly
19. Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem 20. Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

 

Matematika - 3. ročník
1. Číselné řetězce, pyramidy 2. Písemné sčítání a odčítání
3. Písemné sčítání, slovní úlohy 4. Násobení a dělení do 1000
5. Zaokrouhlování 6. Lichá a sudá čísla
7. Dělení se zbytkem 8. Neúplný podíl a zbytek
9. Dělení se zbytekem, slovní úlohy 10. Tělesa, geometrické tvary
11. Hry s čísly do 1000 12. Jednotky délky, hmotnosti a objemu
13. Porovnávání čísel 14. Nerovnost
15. Příklady se závorkami 16. Násobení a dělení domino
17. Pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení 18. Malá násobilka, sčítání a odčítání do 1000
19. Sčítání a odčítání, pexeso 20. Římské číslice