Digitální učební materiály

Informatika

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Úvod do informatiky - 7. ročník
1. Předmět informatiky 2. Historie PC
3. Hardware 4. Typy PC
5. Počítačové sítě 6. Paměť
7. Operační systém 8. Základy MS Windows
9. Tiskárny 10. Monitory
11. Porty 12. Práce se složkou
13. Založení nové složky 14. Přesun a kopírování souborů
15. Vlastnosti souborů 16. Úpravy obrázků
17. Psaní textu - poznámkový blok 18. Poznámkový blok
19. Internet - historie, služby 20. Internet - hledání

 

Microsoft Word
1. MS Word - úvod 2. Formát písma
3. Formát odstavce 4. Kopírování a přesouvání
5. Vkládání objektů - WordArt 6. Vkládání objektů - kliparty
7. Malování ve wordu 8. Textové pole
9. Vkládání vzorců 10. Tabulátory
11. Tabulky 12. Formát tabulek
13. Seznamy 1. pracovní list - formát
2. pracovní list - odstavec 3. pracovní list - kopírování
4. pracovní list - obrázky 5. pracovní list - vzorce
6. pracovní list - tabulátory 7. pracovní list - seznamy a tabulky

 

Microsoft Excel
1. Úvod 2. Základy práce
3. Jednoduché formátování 4. Formátování buněk
5. Vzorce 6. Seznamy a řady
7. Další funkce 8. Grafy
9. Grafy II 10. Využití a zneužití grafů
11. Třídění dat 12. Podmíněné formátování
13. Absolutní a relativní adresa 14. Filtry
1. pracovní list - formátování buněk 2. pracovní list - seznamy, řady, funkce
3. pracovní list - funkce 4. pracovní list - grafy
5. pracovní list - grafy II 6. pracovní list - podmíněné formátování