Digitální učební materiály

Hudební výchova

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Hudební výchova - 6. ročník
1. Hudební výrazové prostředky – melodie, harmonie 2. Hudební výrazové prostředky – rytmus, pulz
3. Hudební výrazové prostředky – akord, stupnice 4. Hudební výrazové prostředky – kontrast, gradace, dynamika
5. Hudební výrazové prostředky – barva 6. Hudební výrazové prostředky - test
7. Hudební pojmy – posuvky, předznamenání, repetice 8. Nástroje symfonického orchestru – skupiny nástrojů
9. Nástroje symfonického orchestru – orchestrální a komorní hudba 10. Nástroje symfonického orchestru - dechové
11. Nástroje symfonického orchestru - smyčcové 12. Nástroje symfonického orchestru – housle a klavír, sonáta
13. Nástroje symfonického orchestru – dechové, smyčcové, pojmy - test 14. Nástroje symfonického orchestru – trubka, rondo
15. Nástroje symfonického orchestru – klavírní kvintet, variace 16. Nástroje symfonického orchestru – soudobá hudba
17. Hudba spjatá s jiným druhem umění 18. Hudba spjatá s jiným druhem umění - polka
19. Hudba spjatá s jiným druhem umění - furiant 20. Hudba spjatá s jiným druhem umění - test

 

Hudební výchova - 7. ročník
1. Vývoj světové hudby - gotika 2. Slohová období a jejich charakterizace - baroko
3. Slohová období a jejich charakterizace - klasicismus 4. Slohová období a jejich charakterizace - romantismus
5. Slohová období a jejich charakterizace - test 6. Naše vlast v hudbě - chorály
7. Naše vlast v hudbě - renesance 8. Naše vlast v hudbě - baroko
9. Naše vlast v hudbě – klasicismus 2. část 10. Naše vlast v hudbě – národní obrození
11. Naše vlast v hudbě – hudební osobnosti Klatovska 12. Naše vlast v hudbě - test
13. Naše vlast v hudbě – A. Dvořák 14. Naše vlast v hudbě - melodram
15. Naše vlast v hudbě – J. Suk 16. Naše vlast v hudbě – 20. stol.
17. Naše vlast v hudbě – 20. stol. A. Hába 18. Naše vlast v hudbě – česká hudba po 2. sv. válce
19. Naše vlast v hudbě – od 60. let 20. stol. 20. Naše vlast v hudbě – po roce 1960

 

Hudební výchova - 8. ročník
1. Vývoj světové hudby - gotika 2. Vývoj světové hudby - renesance
3. Vývoj světové hudby - baroko 4. Vývoj světové hudby - baroko, J. S. Bach
5. Vývoj světové hudby - klasicismus, W. A. Mozart 6. Vybrané hudební formy – romantismus 19. stol.
7. Vývoj světové hudby - test 8. Vývoj světové hudby - skladatelé romantismu – F. Chopin
9. Vývoj světové hudby - hudba 20.stol 10. Vybrané hudební formy – Concerto grosso
11. Vybrané hudební formy – sonátová forma 12. Vybrané hudební formy – opera 19. stol.
13. Vybrané hudební formy – balet 14. Vybrané hudební formy – test
15. Hudba nonartificiální – populární hudba 16. Hudba nonartificiální – afroamerická hudba, jazz
17. Hudba nonartificiální – afroamerická hudba 18. Hudba nonartificiální – afroamerická hudba, 2. část
19. Hudba nonartificiální – ragtime 20. Hudba nonartificiální – rock, populární hudba