Digitální učební materiály

Český jazyk - 2. stupeň

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Český jazyk - 6. - 9. ročník
1. Opakování učiva 8. ročníku 2. Ústní lidová slovesnost
3. Opakujeme literární pojmy 4. Zopakování základních literárních pojmů
5. Hrajeme si s verši Jaroslava Seiferta 6. Michal Viewegh – život a dílo
7. Balady Karla Jaromíra Erbena 8. Opakování učiva (poznej autora a lit. dílo, utvoř správné dvojice)
9. Pohádky Boženy Němcové 10. Jan Werich
11. Opakování učiva 12. Opakování základních pojmů z poezie
13. Osvobozené divadlo 14. Božena Němcová – život a dílo
15. Opakování učiva 9. ročníku 16. Opakování učiva 8. ročníku
17. Divadlo Járy Cimrmana 18. Báje
19. Opakování učiva 8. a 9. ročníku 20. Zdeněk svěrák - život a dílo

 

Český jazyk - 6. - 8. ročník
1. Vyjmenovaná slova 2. Základní větné členy
3. Základní větné členy 4. Větné členy
5. Jednočlenné věty, dvojčlenné a ekvivalenty 6. Druhy vedlejších vět
7. Druhy přívlastků 8. Základní větné členy
9. Druhy vedlejších vět 10. Shoda podmětu s přísudkem
11. Druhy přívlastku 12. Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování
13. Poměry mezi hlavními větami 14. Slovní druhy
15. Grafy souvětí 16. Grafy souvětí 2
17. Základní větné členy 18. Základní větné členy
19. Přídavná jména 20. Druhy číslovek

 

Český jazyk - 6. - 8. ročník
1. Popis pracovního postupu 2. Popis osoby
3. Popis předmětu 4. Popis předmětu
5. Vypravování 6. Vypravování
7. Vypravování 8. Popis uměleckého díla
9. Popis pracovního postupu 10. Charakteristika
11. Líčení 12. Charakteristika literární postavy
13. Líčení 14. Líčení
15. Úvaha 16. Úvaha II.
17. Popis 18. Charakteristika
19. Životopis 20. Úvaha

 

Český jazyk - 8. - 9. ročník
1. Základní větné členy - podmět 2. Základní větné členy - přísudek
3. Přívlastek 4. Opakování - přívlastek
5. Doplněk 6. Don Quijote
7. Bajky, Krylov 8. K. H. Mácha
9. Souvětí souřadné 10. T. Fišerová
11. Čintamani 12. Švejk
13. Bohumil Hrabal 14. Fejeton
15. Viewegh 16. Divadlo
17. Osvobozené divadlo 18. Divadlo Semafor
19. Divadlo J. Cimrmana 20. J. Wolker