Hřiště

Pronájem sportovních hřišť s umělým povrchem od jara 2008.
Fotografii zvětšíte klepnutím
Fotografii zvětšíte klepnutím
Fotografii zvětšíte klepnutím
Fotografii zvětšíte klepnutím
Fotografii zvětšíte klepnutím
 

Výňatek z provozního řádu hřiště

Využívání hřiště

Hřiště je určeno v době mimo výuku k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost (děti do 10 let pouze v doprovodu rodičů) - míčové hry (tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, fotbal, florbal), atletika.

Provoz a správa hřiště

Denní provozní doba víceúčelového hřiště:
- školní vyučování
- závazné objednávky u správce hřiště osobně nebo na tel. čísle 376 323 756, 736 689 814.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování.
Platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
- vstupu v nevhodné obuvi – kopačky s kovovými kolíky, boty s podpatkem, boty s měkkou černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou) apod.,
pozn.: doporučení – kopačky turfy jsou určené pro tento povrch,
- manipulace s ostrými předměty,
- jízdy na kole,
- používání treter (s výjimkou oficiálních atletických tréninků a závodů – délka hřebů do 9 mm),
- vstupu mimo vyhrazenou dobu,
- přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, užívání omamných látek,
- používání nápojů na bázi Coly (Coca-cola, Pepsi Cola, kotila atd.),
- vstupu podnapilým osobám,
- kouření v celém areálu školy,
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu školy,
- trhat, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře v areálu školy,
- vstupu se zvířaty,
- odhazování žvýkaček na umělý povrch,
- cokoliv z areálu školy odnášet a odcizovat,
- roznášení písku z doskočiště na běžeckou dráhu.
Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu.

Nedodržování ustanovení provozního řádu

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

Zde najdete úplný Provozní řád.