Tělocvična

Velký sál (30 x 18 m)


- vhodný pro míčové hry (košíková, volejbal, ...)

Malý sál (17 x 9,5 m)


- vhodný pro kondiční cvičení, stolní tenis, gymnastickou přípravu, judo, ...

Sportovní zařízení je využíváno pro jednorázovou i pravidelnou sportovní činnost. V období školních prázdnin je možno zajistit kompletní soustředění sportovních družstev včetně ubytování a stravování.