Návrh řešení křižovatky u zadního vchodu školy

Vážení rodiče,

s ohledem na bezpečnost žáků u zadního vchodu školu byly vytvořeny ve spolupráci s Městským úřadem Klatovy a Policií ČR dva návrhy na řešení stávající situace. Předkládáme Vám jejich grafické znázornění a žádáme Vás o připomínky a vyjádření – nejlépe na adresu salvetrova@maszskt.investtel.cz.
Termín – do 16. dubna 2012
1. variantaVarianta 1 - celý plán Smetanovy ulice
1. variantaVarianta 1 - detail křižovatky
1. variantaVarianta 2 - celý plán Smetanovy ulice
1. variantaVarianta 2 - detail křižovatkye