Spolupráce při výuce na PC

Cílem společné hodiny je naučit mladší děti přihlásit se na PC, odhlásit se, procvičit s dětmi probírané učivo z českého jazyka (vyjmenovaná slova, slovesa) a umět používat internet.