Hodiny výtvarné a estetické výchovy

V hodinách estetické výchovy jsme se zaměřili na výrobu dárků pro budoucí prvňáčky.
vytvaroween
vytvarka
vytvarka
Vyrobit si panenku z kukuřičného šustí nebylo pro nás těžké.
výtvarka
vytvarka
vytvarka
vytvarka
 

Indiánské masky - hodiny výtvarné výchovy v 7. D

Papírová drť, škorob a pak jen šikovné ruce... Žáci si vyrobili masky, které dobarvili temperovými barvami.
vytvarka
vytvarka
vytvarka
vytvarka