Výrobky dětí

Malá ukázka vánočních výrobků školní družiny vyrobených v měsíci prosinci s vánoční tématikou