Vědecké odpoledne

Dne 29. dubna 2015 se v učebně chemie uskutečnilo Vědecké odpoledne pod vedením p. Kateřiny Vágnerové. Žáci 1. stupně si postupně vyzkoušeli pokusy z oblasti fyziky – bojácné barvy, biologie – kouzelný balonek a chemie – tančící rozinky, a tak se stali skutečnými badateli.