Exkurze do Terezína a Lidic

V říjnu se pro 8. a 9. třídy uskutečnila tematicky zaměřená exkurze: Lidice, Terezín.
lidice a terezín
lidice a terezín
Nejprve žáci navštívili památník Lidice, kde zhlédli působivou expozici věnovanou tragické historii obce Lidice. Snad nejvíce na všechny zapůsobily ukázky dopisů lidických dětí, které byly odvlečeny do polského města Lodže, kde žily tři týdny ve sběrném táboře. Velmi také zaujalo vyprávění pamětníků, kteří tragédii přežili.
S průvodkyní pak žáci prošli areál, kde stály původní Lidice.
lidice a terezín
lidice a terezín
Všichni se zastavili u Pomníku dětských obětí války.
lidice a terezín
Dalším cílem exkurze byla pevnost Terezín.
Terezín - symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí, kteří zde zahynuli v době nacistické okupace naší vlasti.
Nejprve žáci vstoupili na nádvoří, kde všechny "vítal" německý nápis Arbeit macht frei.
lidice a terezín
lidice a terezín
Když průvodce vyprávěl o nelidských podmínkách v pevnosti, šel všem mráz po zádech. Někteří žáci si dobrovolně vyzkoušeli chvilkový pobyt v celách. Součástí prohlídky by film, který převyprávěl hrůznou historii Terezína. Závěr exkurze patřil návštěvě galerie. Fotografie lidí, kteří prošli Terezínem, všemi otřásla.
lidice a terezín