Rozjezdy pro hvězdy

Ve školní družině proběhla akce „PODZINMÍ STOPOVANÁ“. Děti z V. oddělení připravily pro kamarády z 1. a 2.třídy stopovačku se zajímavými otázkami a ukrytým pokladem.