Sportovní den

1. stupeň

Dne 19. 6. 2013 se na naší škole uskutečnil sportovní den pro 1. stupeň. Rekreačně-sportovního zápolení se zúčastnily všechny třídy prvního stupně s výjimkou druhých tříd, které byly na zaslouženém školním výletu. Soutěžilo se v kategoriích 1. - 3. tříd a dále 4. a 5. tříd. Soutěžní discipliny pro tento den byly následující: ostrov, chápavé nohy, běh s tajenkou, rybáři, skákání v pytli, nošení vody, střílení gólů na přesnost, překážková dráha, florbalový slalom a slalom na koloběžkách. V době čekání na výsledky soutěže byl program doplněn o ročníkové přetahování lanem, které tradičně vzbuzuje emoce napříč celým publikem, což je zdaleka slyšitelné. V celkovém hodnocení se třídy umístily takto: v kategorii 1. - 3. tříd skončila na čtvrtém místě 1. A se ziskem 15 bodů. Na místě třetím 1. B se ziskem 24 bodů, předstižená 3. B s 28 body. Celkovým vítězem se stala 3. A se 31 body; v kategorii 4. a 5. tříd se na čtvrté příčce umístila 4. B s 21 body, na třetí příčce 4. A s 23 body, na místě druhém s těsnou ztrátou jednoho bodu na vítěze 5. B a prvenství získala 5. A s 25 body. Závěrem lze snad jen dodat, že navzdory až přespříliš krásnému slunečnému dni se nám celé zápolení vydařilo velmi pěkně.

Petr Mecner