Sportovní den

7. května 2012

Sportovní disciplíny

1. Skok do dálky z míst
2. Sestřelení láhve z bedny
3. Běh trojnohý
4. Hod medíkem z kleku
5. Fotbalový slalom
6. Hod na basketbalový koš
7. Překážková dráha
8. Hod do bedny kloboučkem
9. Provlékání obručí