Společně z apoznáním

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Návštěvu z Bischofsmaisu

9. červen 2011

9. června 2011 navštívili naši školu žáci Grundschule Bischofsmais se svými pedagogy. S pěveckými sbory Zvoneček a Sněženky a machři zazpívali a zahráli žákům 1. stupně na společném vystoupení. Po prohlídce školy se vydali do historického centra města Klatov. Vystoupali na Černou věž, kde byli odměněni krásným výhledem.