Společně z apoznáním

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Cesta do německého příhraničí

2. červen 2011

Dne 2. června 2011 vyrazili žáci 6. ročníků na exkurzi do německého příhraničí. První zastávkou bylo městečko Furth im Wald, kde si prohlédli historické centrum. Následovalo sportovní zařízení Hohen Bogen. Po vystoupání lanovkou si děti užily různých atraktivních sportovních aktivit. Nejhezčím zážitkem byla jízda na letní bobové dráze. Následovalo setkání se zvířaty Šumavy v ZOO Lohberg. Odpoledne patřilo opět sportu, neboť další zastávka byla v aquaparku Osserbad v Lamu. Návrat celé výpravě zpestřila návštěva Velkého javorského jezera. Sice unaveni, ale s mnoha novými zážitky a postřehy z různých oblastí života v SRN, se žáci v podvečer vrátili zpět do Klatov.