Budu školák

Cvičíme se zvířátky

Dne 24. listopadu 2011 proběhla v rámci projektu „Budu školák“ akce „Cvičíme se zvířátky“.
Děti z mateřských škol a žáci z prvních a druhých tříd naší školy s velkou chutí a nasazením cvičili na nářadí a plnili zábavné úkoly. Po celou dobu se o ně obětavě staraly žákyně 8. a 9. tříd.
Obrázky zvířátek, které byly důležitou součástí všech soutěží, namalovaly děti ze 3. A a 3. B.