Akce školní družiny

2011/2012

V průběhu roku upořádala školní družina mnoho akcí pro děti, které ji navštěvují.

Halloween

Listopad 2011 - vaření strašidelného dortu.

Wellness cvičení

Prosinec 2011

Sportovní soutěž o fotoaparát

Říjen až prosinec 2011 - v několika etapách jsme soutěžili v míčových hrách.

Projekt: jarní putování městem

Dobýváme jednotlivé pevnosti, vždy psojené s kulturní památkou - hledáme indicie, ostatky, šifrujeme. Soutěží 4 historická družstva spojená s naším městem.

Velká soutěž zdravovědná aneb Pomoz kamarádovi