Beseda na hodině ruského jazyka

Klára Podaná - 9. B

Ve školním roce 2009/10 mají žáci 2. stupně možnost navštěvovat nepovinný předmět Ruský jazyk.
7. ledna 2010 jsem měli možnost besedovat s rodilým mluvčím, moskevským studentem Jurijem. Díky němu a jeho české přítelkyni jsme se dozvěděli leccos o hlavním městě Ruska a především o způsobu života mladých lidí. Na závěr jsme si vyměnili drobné dárky.
fotka
fotka