Cestou objevů

7. května 2015

Dne 7. 5. proběhl v rámci klatovské Masarykovy ZŠ projektový den. Žáci 2. stupně si mohli vybrat pracovní skupinu podle svého zájmu. „Fyzikáři“ obdrželi předem zadání úkolů: navrhnout a vyrobit dopravní prostředek, hudební nástroj a optický přístroj. Při vlastním projektovém dnu si žáci navzájem předvedli svoje výrobky, prohlédli a vyzkoušeli si výrobky vyučujících a také si vyráběli další jednoduché přístroje: píšťalku, dírkovou komoru a pohyblivý obrázek.