Projektový den v 8. A a v 8. C

2. května 2012

V rámci projektového dne na téma: Náhradní energetické zdroje se třídy 8. A a 8. C vydaly ne elektrárnu Čenkova pila. Energie získaná z vodních toků patří k nejdůležitějším obnovitelným zdrojům energie naší planety. Lidstvo vodní energii využívá již od pradávna, tisíciletá tradice jen umocňuje význam tohoto čistého a nevyčerpatelného energetického zdroje.
Vyjeli jsme do Anína, odtud jsme šli procházkou kolem řeky Vydry k elektrárně. Cestou jsme udělali přestávku na Turnerově chatě, kde jsme pozorovali vydru, papoušky a řadu koček. Pak následovala přednáška a prohlídka elekrárny na Čeňkově pile.