Projektový den 5. A, 5. B

Cestou necestou za pokladem

Děti z pátých tříd se při projektovém dni vydaly za pokladem. Cestou i necestou musely prokázat, jak se umí orientovat v terénu podle plánku. Když došly na cílové místo, plnily ve skupinkách různé zábavné úkoly z oblasti přírodovědy na několika stanovištích a sbíraly indicie, které je následně zavedly až k pokladu. Poděkování za skvělou připravenost a organizaci patří Mgr. P. Zahradníkovi a jeho pomocníkům z 6. tříd.
Mgr. L. Stuchlová, Mgr. I. Tomaierová, 5. A, 5. B