Projektový den

3. A, 3. B

Dne 7. května proběhl ve třídě 3. A a 3. B projektový den – stopovaná. Děti formou hry plnily 15 různých úkolů na označených stanovištích. Každý úkol byl schovaný v obálce, kterou všichni společně vyhledávali. Na některých stanovištích čekaly děti ze 2. stupně a s úkoly jim pomáhaly. Na konci trasy čekal děti sladký poklad / bonbóny/, který pak s chutí snědly. Stopovaná se všem líbila.