Projektový den 4. A, 4. B

7. května 2015

Projektový den 7. 5. 2015 strávili žáci tříd 2. A a 2. B převážně v přírodě, kde hledali poklad. Ten ukryli piráti z vyšších ročníků pod vedením paní učitelky Steinerové na tajném místě a cestu k němu komplikovala řada překážek a úkolů, které museli hledači překonat a splnit. Při řešení problémových úloh žáci úspěšně spolupracovali, mnozí poznali také části města, které dosud neznali. Nakonec objevili ukryté piráty i poklad. Radost byla oboustranná a děti si z této úspěšné akce odnesly příjemné zážitky.