Projektový den 1. A a 1. B

7. května 2015

Projektový den na téma: „Poznáváme a chráníme životní prostředí“ si společně užili žáci sedmých a prvních tříd. Malí prvňáčci plnili zábavné úkoly na 10 stanovištích, které pro ně připravili spolužáci ze 7. ročníků. Při plnění jednotlivých úkolů děti využívaly své znalosti a dovednosti z českého jazyka, matematiky a prvouky. Nejvíce se líbily sportovní soutěže a stavba lesních příbytků z různých přírodnin.