Projektový den v 1.A

2. května 2012

Teoretická část:

Nejprve jsme pracovali s pracovním listem - hledali jsme věci, které do přírody nepatří, určovali jsme materiál, ze kterého byly vyrobeny, a snažili jsme se je umístit do správného kontejneru.

Exkurze:

Po "roztřídění odpadu" jsme navštívili Technické služby města Klatov, kde nám zaměstnanci předvedli techniku používanou při úklidu a čištění města. Prohlédli jsme si i skleníky, ve kterých se pěstují rostliny určené pro potřeby města.

Využití odpadových materiálů ve škole:

Projektový den ještě pokračoval při hodinách VV a PČ, kde jsme odpadové materiály (roličky od kuchyňských utěrek, staré kuchyňské houbičky a staré dárkové tašky) použili při výrobě a barvení květiny určené ke Dni matek.