Projektový den ve 2. A

Zdraví a zdravý životní styl

9. května 2013

Žáci 2. A navštívili stanoviště Zdravotnické záchranné služby Klatovy, kde se seznámili s činností a s povinnostmi pracovníků ZZS, s vybavením sanitních vozů, s ochranou zdraví, předcházení nemocem (zdravý životní styl) a úrazům.
V praktické části žáci pracovali ve dvojicích nebo v malých skupinkách při ošetření drobných poranění.