Projektový den

9. května 2013

Dne 9. května 2013 se ve škole uskutečnil projektový den. Téma znělo „Zdraví a zdravý životní styl. Náplň výuky byla velmi různorodá. Pro každou třídu třídní učitelé připravili program, který se nejlépe hodil k jejich věku a současně rozvíjel dosavadní znalosti. Pedagogům s přípravou pomáhali i odborníci různých organizací. Uskutečnila se např. prohlídka ZZS, zdejších hasičů, proběhly semináře na téma zdravá výživa, program „Putování galaxií“, prevence nechtěných těhotenství, nácvik poskytování první pomoci. Samozřejmou součástí byly i pohybové a sportovní aktivity žáků.