Den s přírodou

Žáci 2. A a 2. B navštívili klatovské gymnázium, kde pro ně studenti pod vedením paní učitelky Šárky Chobotové připravili program nazvaný Den s přírodou.
První část programu se odehrávala v laboratoři, kde si děti prohlédly živočichy v akváriích a teráriích, pozorovaly mikroskopem a účastnily se několika zajímavých pokusů, např. nehořlavý kapesník, umělá krev apod. Druhá část programu byla soutěž. Na deseti stanovištích si děti vyzkoušely své znalosti o přírodě. Třetí část byla tvořivá, úkolem bylo sestavit obrázek z přírodnin.
Žáci pracovali a soutěžili ve skupinkách, kterým sami vymysleli názvy. Po sečtení všech bodů následovalo vyhodnocení skupinek a předání drobných dárečků a diplomů pro vítěze. Ve 2. A zvítězila skupinka „Hohenbogen“ ve složení Matyáš Dio, Ondra Faust, Katka Siblíková a Kristýnka Němcová.