Den s přírodou

24. září děti ze 2.B navštívily klatovské gymnázium, kde si ověřily své znalosti o přírodě. Velký dík patří paní učitelce Chobotové a studentkám, které se o naše druháky staraly.