Lidice a Terezín 2012

Dne 12. října 2012 se vydali žáci 8. ročníku po stopách historie. Cesta vedla k památníkům, které se do paměti lidí zapsaly zejména z doby 2. světové války.
První zastávkou byl památník v Lidicích, kde se všichni návštěvníci postupně seznamují s historickými událostmi. Mezi nejpůsobivější část prohlídky patřila vyprávění lidických matek a dětí. Po prohlídce muzea, pietního místa Lidic, sousoší dětským obětem druhé světové války a Růžového sadu cesta pokračovala do Terezína.
Pevnost Terezín byla žákům přiblížena zejména prohlídkou, při níž si žáci mohli vyzkoušet i krátkodobý pobyt v přeplněné cele či temné samotce. Na závěr putování byla panem průvodcem vybrána návštěva tehdejšího krematoria.