Dopravní výchova v 5. třídě

25. června 2014

Dne 25. 6. 2014 si páté ročníky zopakovaly svoje vědomosti z pravidel silničního provozu a praktické dovednosti v jízdě na kole na zajímavé akci Besipu.