Kamarádi

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Exkurze do Bavorského lesa

13. června 2012

Ve středu 13. června se vydali žáci čtvrtých tříd se svými třídními učitelkami Mgr. Ivanou Konopíkovou a Mgr. Věrou Šlajsovou na průzkum do Bavorského lesa. Uprostřed nádherné přírody měli možnost hravou a zábavnou formou získat velké množství informací a poznatků týkajících se celé oblasti. Na naučné tematické trase prošli jeskyní doby kamenné, v rozlehlých oborách ponechaných v původním stavu pozorovali divoké koně Převalského, vyhledávali vlky a dozvěděli se i mnoho zajímavého o životě rysů, divokých turů a praturů. Ačkoli počasí zrovna našim malým turistům právě nepřálo, dětem to na náladě neubralo. Zvláště v Domě divočiny s velkým množstvím atraktivních poznávacích stanovišť popustily uzdu své aktivitě. Akce se opravdu vydařila a žáci si odvezli skvělé zážitky i předsevzetí znovu se na toto místo vrátit.