Kamarádi

Projekt Masarykovy ZŠ Klatovy

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Setkávání aneb na návštěvě u sousedů

23. května 2012

Ve středu 23. 5. 2012 v rámci projektu proběhlo již tradiční setkání žáků čtvrtých tříd Masarykovy základní školy s jejich vrstevníky z německé školy v Bishofmaisu. Toto setkání se uskutečnilo po předchozí návštěvě našich žáků školy v Německu, kterou si české děti prohlédly zhruba o týden dříve. Zároveň poznaly i poutní místo v blízkosti tohoto městečka, posilnily se v místní pizzerii a uskutečnily se první kontakty s německými žáky, zejména na jejich novém hřišti.
Také naši žáci připravili pro své nové kamarády pohoštění, ukázali jim svou školu a došlo i na sportovní zápolení. Chlapci si zahráli fotbálek a děvčata vybíjenou. Výsledek těchto, byť mezinárodních klání, není tentokrát vůbec důležitý. Vyhráli vlastně všichni, protože se jim podařilo překonat jazykové bariéry a především se skvěle bavili. Počasí nám přálo, atmosféra byla přátelská a velmi intenzivní oboustranná snaha o vzájemnou komunikaci byla často zdrojem humorných chvilek. Naštěstí zde v případě drobných nedorozumění byly vždy po ruce třídní učitelky Mgr. Ivana Konopíková a Mgr. Věra Šlajsová a zejména vyučující německého jazyka Mgr. Věra Žižková. Děti si tento den opravdu užily a byl pro ně bezesporu velkým přínosem.